Interview: ‘Verandering is een nietsontziende reis’